Skip to content

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΣ

Η τεχνολογία στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση

Οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές δε μπορούν να αντικαταστήσουν το δάσκαλο μέσα σε μια τάξη. Η προσαρμογή όμως των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του δασκάλου, ο οποίος με τη σωστή χρήση τους επιτυγχάνει να κάνει τη διαδικασία του μαθήματος πιο αποτελεσματικήδημιουργική και εμπλουτισμένη με πληροφορία και γνώση.

           Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Σωτηρίου στα 36 χρόνια πορείας μας, επενδύουμε συνεχώς στην υλικοτεχνική υποδομή μας, ενημερωνόμαστε για τις νέες τάσεις της τεχνολογίας στη χρήση τους διδασκαλία και ανανεώνουμε συνεχώς τον εξοπλισμό μας ώστε να είμαστε πάντα προσαρμοσμένοι στις νέες απαιτήσεις.

     Από το ραδιοκασετοφωνο και τη βιντεοτηλεόραση της προηγούμενης δεκαετίας έχουμε περάσει στα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Συγκεκριμένα όλες οι αίθουσες των τριων Κέντρων μας στην περιοχή του Αγρινίου, εκτός από τον κλασσικό πίνακα, είναι εξοπλισμένες με κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικόηλεκτρονικούς υπολογιστές, πρόσβαση στο Internet,  προτζέκτορες και διαδραστικούς πίνακες

      Επιπλέον γίνεται χρήση των νέων τάσεων των τεχνολογιών διαδικτύου στη διδασκαλία όπως είναι τα Wikis, οι συνεδρίες μέσω Skype με άλλους σπουδαστές κ.α. 
    Φαίνεται πως οι επιστήμονες μας επιφυλάσσουν ευχάριστες εκπλήξεις για το μέλλον ως προς τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Σωτηρίου είναι εδώ για να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν κάθε νέα τάση που θα μπορούσε να οδηγήσει τη διδασκαλία ένα βήμα πιο ψηλά.

 

Γλώσσες

Στα κέντρα μας διδάσκονται αποκλειστικά τα Αγγλικά  ως ξένη γλώσσα

Το πρόγραμμα σπουδών μας ως προς την εκμάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση της Αγγλικής γλώσσας, ακολουθεί πιστά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages).

 

 

 

Τι είναι το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ;

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο περιγράφει ποιες ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά.

 

Η ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τη γλωσσική εκμάθηση σε όλα τα επίπεδα έχει στόχο:

Να αποτελέσει μία στέρεα βάση για την αμοιβαία αναγνώριση της γλωσσομάθειας

Να καθορίσει αντικειμενικά κριτήρια για την περιγραφή της γλωσσικής επάρκειας και συνεπώς να διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων γλωσσομάθειας που απονέμονται σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Έτσι, ενισχύεται η κινητικότητα στην Ευρώπη.

Να προωθηθεί και να διευκολυνθεί η συνεργασία ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφορετικών χωρών της Ευρώπης.

Να βοηθήσει τους διδάσκοντες, τους συντάκτες προγραμμάτων σπουδών, τις εξεταστικές αρχές και τους υπεύθυνους εκπαίδευσης να προσδιορίσουν και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους.

Να καθορίσει επίπεδα γωσσομάθειας βάσει των οποίων οι μαθητές να μετρούν την πρόοδο τους.

 

Τα προτερήματα της μεθόδου μας

 • Ξεχωριστά μαθήματα Γραμματικής, ώστε οι μαθητές να διδαχθούν με λεπτομέρεια και πολλές ευκαιρίες για εξάσκηση τους κανόνες και τις εξαιρέσεις τους 
 • Έμφαση στην κατανόησηκαι παραγωγή προφορικού λόγου, απο το πρώτο κιόλας μάθημα. 
 • Προσεκτικά δομημένη και καθοδηγούμενη προετοιμασία συγγραφής γραπτών εργασιών.
 • Η επικοινωνία μέσα στην τάξη γίνεται κυρίως στα Αγγλικά στην Α και Β senior και αποκλειστικά στα Αγγλικα στην C Senior
 • Περιοδικά διαγωνίσματα και τέστ  ώστε οι μαθητές να αποκτούν εξοικείωση και οι γονείς να έχουν σαφή εικόνα της προόδου.
 • Κάθε τρίμηνο εκδίδεται πιστοποιητικό πρόδου του μαθητή για πληρέστερη ενημέρωση των γονέων

Κύριοι στόχοι

 • Να μάθουμε όλη τη βασική δομή της γλώσσας και να έχουμε την ευχέρεια να εκφραζόμαστε  για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, να κάνουμε υποθέσεις και ευχές, να μεταφέρουμε τα λόγια κάποιου τρίτου και να εκφέρουμε συγκεκριμένα και αφηρημένα νοήματα
 • Να εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιό μας με σχεδόν όλες τις λέξεις και φράσεις του καθημερινού λόγου
 • Να κατανοούμε αλλά και να γράφουμε με άνεση συνεχώς μεγαλύτερα κείμενα επάνω σε καθημερινή θεματολογία
 • Να κατανοούμε και να συμμετέχουμε σε διαλόγους καθημερινής θεματολογίας με άνεση και αυτοπεποίθηση
 • Να μιλάμε με σωστή άρθρωση και εκφορά ώστε να γινόμαστε κατανοητοί

Συμπληρωματικοί στόχοι

 • Να μάθουμε σωστή προφορά και τονισμό της φωνής
 • Να σκεπτόμαστε όλο και περισσότερο “αγγλικά” και σταδιακά να βασιζόμαστε λιγότερο στην μετάφραση των σκέψεών μας
 • Να καταλαβαίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και να αντλούμε τις απαραίτητες πληροφορίες, από γραπτές ή προφορικές πηγές, ακόμα και όταν η γλώσσα είναι πιο απαιτητική από το επίπεδό μας

Γενικές Πληροφορίες

 • Διάρκεια προγράμματος: από μέσα Σεπτεμβρίου έως μέσα Ιουνίου
 • Ώρες διδασκαλίας: 3 ως 5 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, ανάλογα με το επίπεδο (περίπου 115 ως 160 ώρες ετησίως)
 • Μαθήματα: 3 μαθήματα ανά εβδομάδα
 • Αριθμός μαθητών: 6-10 μαθητές ανά τμήμα
 • Διδάσκοντες: 2 διδάσκοντες σε κάθε τμήμα (coursebook και γραμματική αντίστοιχα)

.